Ảnh phóng sự
NGƯỜI ANH HÙNG Ở ĐẠI NGÀN TRƯỜNG SƠN
Đó là Cơ lâu Nâm, một già làng Cơ Tu vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cơ lâu Nâm sinh ngày 04/2/1930, tại thôn Pơr'ning, xã Lăng, huyện Tây Giang. 16 tuổi ông đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ để đi làm cách mạng. Và đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông đã đã không ngại khó khăn, gian nguy, lao mình vào cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc, trực tiếp tham gia 99 trận đánh, bắn hạ 07 chiếc máy bay, tiêu diệt 11 xe cơ giới cùng hàng trăm tên giặc và thu được nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch...

 Có thể khẳng định rằng, trong lửa đạn khốc liệt của chiến tranh ông luôn sẵn sàng đi đầu trong chiến đấu và chỉ huy chiến đấu một cách mưu trí, dũng cảm; trong hòa bình dựng xây quê hương đất nước ông là già làng có uy tín và mãi mãi là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của của đồng bào Cơ Tu giữa đại ngàn Trường Sơn. 

 

ĐĂNG KHOA

 

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác