Ảnh phóng sự
ĐI CƠ SỞ Ở VÙNG CAO BIÊN GIỚI
Ở vùng cao biên giới huyện Tây Giang, mỗi chuyến công tác về cơ sở thường được thiết kế từ mười đến mười lăm ngày. Bởi lẽ, họ phải kết hợp nhiều nội dung công tác và thường là phải đi bộ, phải băng rừng, vượt suối...nhiều ngày đường để đến từng thôn, bản, từng gia đình; qua đó tìm hiểu và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chinh sách pháp luật của nhà nước.

               Khó khăn vất vả là vậy nhưng sau mỗi chuyến công tác ấy, họ lại có thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn và họ cảm thấy rất hạnh phúc vì chính họ đã thực sự biết lo cho cái lo của người dân và vui với cái vui của người dân.

 

ĐĂNG KHOA

 

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác