Ảnh phóng sự
Làng Cơ Tu trên đất nước Triệu Voi
Bản Kan Done cách trung tâm tỉnh Sê Kông (Lào) khoảng 25km về phía Tây, là một làng của dân tộc Cơtu với 190 hộ/ 1004 người.

 Bà con Cơ tu ở bản Kan Done có chung nét văn hóa như người Cơ tu ở Quảng Nam. Bản Kan Done được công nhận là bản văn hóa cấp tỉnh với 4 tiêu chí: Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Có đời sống kinh tế ổn định, phát triển; gia đình bình đẵng, tiến bộ, hạnh phúc và mọi người dân trong bản ứng xữ với nhau có văn hóa.

ĐĂNG KHOA

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác