Ảnh phóng sự
Tam nông nhìn từ Tây Giang
Với tinh thần phát huy dân chủ, thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên, tính đến nay Nghị quyết của Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Tam nông) đã có sự chuyển biến tích cực.
               Theo số liệu thống kê, toàn huyện đã san ủi mặt bằng, bố trí dân lại cư tạo sự phát triển ổn định lâu dài về nơi ở cho người dân (gần khu đất sản xuất, không sạt lỡ, phù hợp văn hóa Làng truyền thống Cơ tu, vệ sinh phòng bệnh tốt, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh...) được 32 điểm/70 thôn, với diện tích 63ha, bình quân mỗi hộ dân 350m2; khai hoang mới 27ha đất sản xuất; xây dựng mới 29 công trình thủy lợi, bê tông kênh mương nội đồng dài 950mét; đầu tư xây dựng 11 công trình nước sinh hoạt, bê tông giao thông nông thôn gần 07km; 10/10 xã và 59/70 thôn có đường ô tô đi được mùa nắng; trường học, trạm xá đã phủ khắp trên địa bàn huyện, 06/10 xã có điện lưới Quốc gia (đến cuối năm 2010, 09/10 xã có điện lưới sử dụng) với tổng mức đầu tư hơn 40tỷ đồng lồng ghép từ các chương trình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Cơ tu ở vùng cao biên giới.

ĐĂNG KHOA

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác