Ảnh phóng sự
Về cơ sở !
Như Báo Quảng Nam đã đưa tin, ngày 26.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải đã có chuyến khảo sát các mô hình phát triển kinh tế và làm việc với Huyện ủy Tây Giang về tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012.

 Dưới đây là một số hình ảnh tại huyện Tây Giang về chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải.

ĐĂNG KHOA

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác