Ảnh phóng sự
Chuẩn bị ra mắt CLB Nhiếp ảnh Hà Đông
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hà Đông (TP Tam Kỳ) là tập hợp những bạn trẻ đam mê lĩnh vực nhiếp ảnh.

          CLB được thành lập nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về nghệ thuật nhiếp ảnh, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn cho các hội viên. CLB sáng tác ảnh trên tinh thần phát huy truyền thống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nhân văn, tư tưởng, nghệ thuật phục vụ đời sống xã hội, đặc biệt phản ánh đời sống, sinh hoạt, các giá trị văn hóa, tinh thần mang đậm dấu ấn Quảng Nam.

         Dưới đây là một số hình ảnh các thành viên CLB để chuẩn bị cho việc ra mắt CLB và triển lãm ảnh trong thời gian đến.

ĐĂNG KHOA

Tam Kỳ ngày 07/10/2012

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác