Ảnh phóng sự
Khổng miếu
Văn Thánh - Khổng miếu tọa lạc tại đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là nơi thờ Đức Khổng Tử.

                Đức Khổng Tử (TCN 551-TCN 479) sinh ngày 01 tháng 11 năm Canh Tuất, vào đời Chu Linh Vương năm thứ 2 (551 trước công nguyên) tại Ấp Trâu, thôn Xương Bình, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, nước Lỗ.

           Là nhà chính trị, nhà giáo dục nổi tiếng cuối thời Xuân Thu và là người sáng lập học phái Nho gia. Năm 21 tuổi Ngài giữ chức Ủy lại rồi Ty chức và cuối cùng là Nhiếp tướng sự. Năm 479 trước Tây lịch, Ngài từ quan và chu du khắp các nước chư hầu suốt 14 năm liền. Sau thời kỳ ấy Ngài về quê nhà dạy học và soạn sách. 

Tổng số học trò của Ngài lên đến 3000 người trong đó 72 người được liệt vào bậc hiền đức “Thất thập nhị hiền” đồng thời Ngài soạn, định lại sách cổ nhân, gồm sáu bộ Kinh thư lưu truyền hậu thế, dạy bảo muôn đời. Tư tưởng của Khổng Tử được chế độ phong kiến và nhân dân tôn sùng.Vào đời Thuận Trị năm thứ 2 Đức Thánh Thế Tổ phong ngài Khổng Tử là “ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN TUYÊN VƯƠNG TIÊN THÁNH SƯ KHỔNG PHU TỬ ”

          Văn Thánh - Khổng Miếu là một phần quần thể kiến trúc lịch sử văn hóa nghệ thuật độc đáo, hội tụ đầy đủ những nét truyền thống văn hóa dân gian, dân tộc do trí tuệ và năng lực sáng tạo của nhiều tầng lớp nhân dân lao động của tỉnh nhà tạo nên có giá trị văn hóa hết sức to lớn. Khổng Miếu cũng là nơi chiêm bái ghi nhớ công ơn các vị hiền Triết, đặc biệt là coi trọng người tài. Khuyến khích sự học sáng tạo, phát huy nhân tố con người trong thời kỳ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Tam Kỳ nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

theo tamky.gov.vn 
Ảnh: ĐĂNG KHOA
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác