Ảnh phóng sự
Chuồn chuồn có cánh thì bay...
Chuồn Chuồn thuộc bộ côn trùng, hiện nay có khỏang 4.500 loài và được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Chuồn Chuồn là lọai côn trùng biến thái không hòan toàn. Chuồn chuồn thường có thân hình khá nhỏ (lớn nhất là chuồn chuồn kim khổng lồ), với cặp cánh trước và cặp cánh sau giống nhau, đầu to kém dài, cặp mắt cách xa nhau và bay khá nhanh.

 Ông bà ta ngày xưa đã thường nói: Chuồn Chuồn bay thấp thời mưa/ Bay cao thời nắng, bay vừa thời râm. Hoặc: Chuồn chuồn có cánh thì bay, Có thằng nho nhỏ thò tay bắt chuồn.

ĐĂNG KHOA

Tháng 4/2013

 
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác