Ảnh phóng sự
Âm vang Khâm Đức - Ngok Ta Vat !
Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vat (12.5.1968) là thắng lợi lớn nhất trên chiến trường miền núi Quảng Nam lúc bấy giờ, giáng trận đòn chí mạng vào Mỹ ngụy; giải phóng huyện Phước Sơn, mở rộng vùng hậu cứ cách mạng khu 5, khai thông tuyến hành lang chiến lược Bắc- Nam và Đông Tây, nối với hậu phương lớn miền Bắc với Tây Nguyên, Hạ Lào…Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vat có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.

 Dưới đây là một số hình ảnh lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vat (12.5.1968 - 12.5.2013) và 65 năm thành lập huyện Phước Sơn (12.10.1948 - 12.10.2013).

ĐĂNG KHOA

 
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác