Ảnh phóng sự
Bức họa đồng quê !
Những ngày này trên khắp miền quê của đất Quảng đang bắt đầu một mùa gặt mới.

 Và hình ảnh những cánh đồng lúa vàng tươi thênh thang trĩu hạt cùng với nhịp điệu ngày mùa của người dân quê chân chất, chân lấm tay bùn như là một bức họa đồng quê tuyệt đẹp./.

ĐĂNG KHOA

 
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác