Ảnh phóng sự
Một thoáng Angkor !
Quần thể Angkor của đất nước Campuchia đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng Angkor vẫn đẹp, vẫn kỳ bí và có sức hấp dẫn mạnh mẻ đối với mọi du khách.

 “Angkor” là từ gốc Phạn có nghĩa là thành phố hay kinh đô. “Thom” có nghĩa là lớn; do đó, “Angkor Thom” có thể hiểu là Kinh đô lớn. “Wat” có nghĩa là đền; và vì thế “Angkor Wat” có thể hiểu như là Kinh đô của những ngôi đền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, giá trị văn hóa vật thể của Angkor khẳng định một nền văn minh rực rỡ, tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer./.

ĐĂNG KHOA

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác