Ảnh phóng sự
Sát hạch tuyển chọn học viên Đề án 500
Sáng nay, Ban điều hành Đề án 500 đã tổ chức sát hạch 180 ứng viên tham gia Đề án tuyển chọn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam.

 Dưới đây là một số hình ảnh về công tác sát hạch tuyển chọn Đề án 500.

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác