Ảnh phóng sự
Một thoáng phố núi !
“Phố núi cao, phố núi đầy sương...”, đó là thành phố trên cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai); một thành phố đẹp, đầy cảm xúc...
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác