Ảnh phóng sự
Nơi tiền tiêu Tổ quốc!
Cách đất liền 15 hải lý (tính từ Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi), đảo Lý Sơn là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và an ninh, quốc phòng. Nơi đây còn được gọi là Cù lao Ré, một thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với biển trời mênh mông và những người dân thân thiện, hiền hòa...
Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Các phóng sự ảnh khác